صفحه اصلی > مقالات > بومیان استرالیا > نگاهی اجمالی بر برخی از آداب و سنن 
چهارشنبه ٣٠ آبان ١٣٩٧
پیوندهای ایران

حضرت رضا(عليه السلام) به اصحاب خود فرمود: بر شما باد به اسلحه پيامبران، گفته شد: اسلحه پيامبران چيست؟ فرمود: دعا.
نگاهی اجمالی بر برخی از آداب و سنن